Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT)

Grupa 0 GRUNTY

Grupa 1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPӣDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UYTKOWEGO I SPӣDZIELCZE WASNOCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

Grupa 2 OBIEKTY INYNIERII LDOWEJ I WODNEJ

Grupa 3 KOTY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Grupa 4 MASZYNY, URZDZENIA I APARATY OGLNEGO ZASTOSOWANIA

Podgrupa 41 OBRABIARKI DO METALI

Podgrupa 42 MASZYNY DO OBRBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

Podgrupa 43 MASZYNY, URZDZENIA I APARATY OGLNEGO ZASTOSOWANIA W PRZETWRSTWIE ROLNO-SPOYWCZYM

  • Symbol 430 Maszyny, urzdzenia i aparaty do rozdrabniania, rozcierania i mieszania surowcw oraz mas surowcowych
  • Symbol 431 Maszyny, urzdzenia i aparaty filtracyjne
  • Symbol 432 Urzdzenia i aparaty do pasteryzacji
  • Symbol 433 Maszyny i urzdzenia do dozowania i napeniania butelek, soi, puszek, tub itp.
  • Symbol 434 Maszyny i urzdzenia do zamykania, korkowania, etykietowania itp.
  • Symbol 435 Maszyny i urzdzenia do pakowania w kartony i torby oraz maszyny wytwarzajce opakowania
  • Symbol 436 Urzdzenia do mycia i czyszczenia opakowa
  • Symbol 437 Pozostae maszyny, urzdzenia i aparaty oglnego zastosowania w przemyle rolnym i spoywczym

Podgrupa 44 MASZYNY I URZDZENIA DO PRZETACZANIA I SPRʯANIA CIECZY I GAZW

Podgrupa 45 PIECE PRZEMYSOWE

Podgrupa 46 URZDZENIA DO WYMIANY CIEPA

Podgrupa 47 MASZYNY, URZDZENIA I APARATY DO PROCESOW MATERIAOWYCH

Podgrupa 48 POZOSTAE MASZYNY, URZDZENIA I APARATY OGOLNEG ZASTOSOWANIA

Podgrupa 49 POZOSTAE MASZYNY, URZDZENIA I APARATY SPECJALIZOWANE i SPECJALNE, OGLNEGO ZASTOSOWANIA

Grupa 5 MASZYNY, URZDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

Grupa 6 URZDZENIA TECHNICZNE

Grupa 7 SRODKI TRANSPORTU

Grupa 8 NARZDZIA, PRZYRZDY, RUCHOMOCI I WYPOSAENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Grupa 9 INWENTARZ YWY

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. W Klasyfikacji Środków Trwałych za podstawową jednostkę ewidencji przyjmuje się pojedynczy element majątku trwałego spełniający określone funkcje w procesie wytwarzania wyrobów i świadczenia usług. Jedynie w nielicznych przypadkach dopuszcza się w ewidencji przyjęcie za pojedynczych obiekt, tzw. obiekt zbiorczy, którym może być np. zespół przewodów rurociągowych lub zespół latarni jednego typu użytkowanych na terenie zakładu, ulicy, osiedla, zespoły komputerowe itp. Klasyfikacja Środków Trwałych stosowana jest w sprawozdawczości statystycznej i w ewidencji księgowej środków trwałych. Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 242,poz.1622). Aktualna Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) zastąpiła Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT) wydaną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 z późn. zmianami).

Źródło: stat.gov.pl