Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT)

Grupa 0 GRUNTY

Grupa 1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPӣDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UYTKOWEGO I SPӣDZIELCZE WASNOCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

Grupa 2 OBIEKTY INYNIERII LDOWEJ I WODNEJ

Grupa 3 KOTY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Grupa 4 MASZYNY, URZDZENIA I APARATY OGLNEGO ZASTOSOWANIA

Podgrupa 41 OBRABIARKI DO METALI

Podgrupa 42 MASZYNY DO OBRBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

Podgrupa 43 MASZYNY, URZDZENIA I APARATY OGLNEGO ZASTOSOWANIA W PRZETWRSTWIE ROLNO-SPOYWCZYM

Podgrupa 44 MASZYNY I URZDZENIA DO PRZETACZANIA I SPRʯANIA CIECZY I GAZW

Podgrupa 45 PIECE PRZEMYSOWE

Podgrupa 46 URZDZENIA DO WYMIANY CIEPA

Podgrupa 47 MASZYNY, URZDZENIA I APARATY DO PROCESOW MATERIAOWYCH

  • Symbol 470 Mieszalniki cieczy bezcinieniowe z urzdzeniami mieszajcymi lub przesuwajcymi
  • Symbol 471 Mieszalniki cieczy na cinienie do 16 atm. z mechanizmami mieszajcymi
  • Symbol 472 Mieszalniki cieczy na cinienie powyej 16 atm. z mechanizmami i urzdzeniami mieszajcymi
  • Symbol 473 Skrubery
  • Symbol 474 Kolumny
  • Symbol 475 Aparaty bbnowe
  • Symbol 476 Aparaty walcowe skrobakowe
  • Symbol 477 Suszarki komorowe
  • Symbol 479 Pozostae maszyny, urzdzenia i aparaty do procesw materiaowych

Podgrupa 48 POZOSTAE MASZYNY, URZDZENIA I APARATY OGOLNEG ZASTOSOWANIA

Podgrupa 49 POZOSTAE MASZYNY, URZDZENIA I APARATY SPECJALIZOWANE i SPECJALNE, OGLNEGO ZASTOSOWANIA

Grupa 5 MASZYNY, URZDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

Grupa 6 URZDZENIA TECHNICZNE

Grupa 7 SRODKI TRANSPORTU

Grupa 8 NARZDZIA, PRZYRZDY, RUCHOMOCI I WYPOSAENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Grupa 9 INWENTARZ YWY

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. W Klasyfikacji Środków Trwałych za podstawową jednostkę ewidencji przyjmuje się pojedynczy element majątku trwałego spełniający określone funkcje w procesie wytwarzania wyrobów i świadczenia usług. Jedynie w nielicznych przypadkach dopuszcza się w ewidencji przyjęcie za pojedynczych obiekt, tzw. obiekt zbiorczy, którym może być np. zespół przewodów rurociągowych lub zespół latarni jednego typu użytkowanych na terenie zakładu, ulicy, osiedla, zespoły komputerowe itp. Klasyfikacja Środków Trwałych stosowana jest w sprawozdawczości statystycznej i w ewidencji księgowej środków trwałych. Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 242,poz.1622). Aktualna Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) zastąpiła Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT) wydaną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 z późn. zmianami).

Źródło: stat.gov.pl